Biznes

Czym jest geokodowanie?

Co to jest geokodowanie?

Geokodowanie to podzbiór analizy przestrzennej systemu informacji geograficznej i próba ustalania współrzędnych na ich podstawie. Proces ten opiera się na pobieraniu tekstu wejściowego, takiego jak adres lub nazwa miejsca i następnie zwróceniu szerokości i długości geograficznej lokalizacji tego miejsca. Odwrotne geokodowanie, konwertuje współrzędne geograficzne do opisu lokalizacji, zwykle do nazwy miejsca i jego adresu.

Geokodowanie opiera się na komputerowej reprezentacji punktów adresowych, sieci ulic i dróg, wraz z granicami pocztowymi i administracyjnymi. Procesy realizowane za pomocą oprogramowania do geokodowania, działają na podstawie zbioru danych referencyjnych oraz odpowiedniego algorytmu do geokodowania, z których każdy składa się z podoperacji i podkomponentów, które współpracują ze sobą w celu przekształcenia fizycznych danych wejściowych w numeryczne dane przestrzenne.

Proces geokodowania

Geokodowanie jest zadaniem, które obejmuje wiele zbiorów danych i procesów, ich obecność i współpraca ze sobą jest niezbędnym aspektem całej czynności. Bez zrozumienia, jak działają procesy geokodowania, trudno jest podejmować świadome decyzje biznesowe w oparciu o ten rodzaj technologii.

  • Dane wejściowe to informacje opisowe, tekstowe (adres lub nazwa budynku), które użytkownik chce przekształcić w dane liczbowe, przestrzenne (szerokość i długość geograficzna) poprzez proces geokodowania

Wstępne dane użyte do geokodowania są kategoryzowane jako względne dane wejściowe lub dane bezwzględne. Platformy geokodowania zazwyczaj nie obsługują lokalizacji względnych, ale czyni się postępy w tym kierunku.

  • Względne dane wejściowe to tekstowe opisy lokalizacji, które same w sobie nie są w stanie przedstawić reprezentacji przestrzennej tej lokalizacji. Takie dane dają relatywny geokod, który jest zależny i geograficznie względny od innych lokalizacji odniesienia. Przykładem geokodu względnego jest interpolacja adresów przy użyciu jednostek powierzchniowych lub wektorów linii. Przykładem względnych danych wejściowych jest „Po drugiej stronie ulicy od Pałacu Kultury i Nauki”. Nie można określić poszukiwanej lokalizacji bez zidentyfikowania PKiN.

Bezwzględne dane wejściowe same w sobie mogą stanowić reprezentację przestrzenną danej lokalizacji. Ten typ danych daje w wyniku bezwzględną znaną lokalizację niezależnie od innych lokalizacji. Na przykład pełne i częściowe adresy pocztowe, nazwy dróg i skrzyżowań, nazwy miejscowości i inne dane administracyjne.

Gdy istnieje duża zmienność w sposobie reprezentacji adresów – np. zbyt wiele danych wejściowych lub zbyt mało danych wejściowych – geokodowanie wykorzystuje automatyczną normalizację adresów i standaryzację ich do swoich potrzeb, w celu rozwiązania tego problemu.

Dlaczego używamy geokodowania?

Pojawienie się nowoczesnego geokodowania i rozwój tej technologii ułatwiło osiągnięcie większej precyzji i szybkości niż kiedykolwiek wcześniej, czyniąc geokodowanie cennym elementem Business intelligence. Skuteczną metodą poprawy lokalnej optymalizacji wyszukiwania jest praktyka wzmacniania lokalnych sygnałów poprzez obrazy geokodowe. Włączenie obrazów, które są powiązane z miejscami, może zapewnić dodatkowe możliwości dla sygnałów słów kluczowych, poprawiając trafność lokalnych wyszukiwań.

Oprogramowanie do geokodowania jest wdrażane także w różnych branżach, w tym między innymi:

  • Medycyna – ocena dostępu pacjentów do placówek opieki zdrowotnej; badanie epidemiologicznych wzorców choroby
  • Bezpieczeństwo publiczne – bezpośrednia pomoc w nagłych wypadkach za pomocą lokalnie opracowanych kartotek lokalizacji stworzonych z pomocą geolokalizacji.
  • Wojskowość – Military Grid Reference System (MGRS) jest standardem współrzędnych geograficznych stosowanym przez wojsko NATO.
  • Handlel – bezpośrednie włączenie geografii do procesu analizy biznesowej; monitorowanie wzorców wysyłki i sprzedaży klientów.

Geokodowanie to wciąż rozwijająca się technologia z niesamowitym potencjałem i możliwościami. Specjaliści z iQSolution stworzyli route.plus – nowoczesny system optymalizacji sprzedaży oparty na geokodowaniu, który jest użytecznym i niezawodnym narzędziem w pracy handlowców i znacznie poprawia wydajność całej struktury sprzedaży. Zapoznaj się z produktem i wprowadź innowacyjność Twojej działalności na wyższy szczebel.

Podobne artykuły