Porady

Dlaczego wentylacja przemysłowa jest niezbędna w zakładach pracy?

Wentylacja przemysłowa w przeciwieństwie do standardowej domowej wentylacji wymaga indywidualnego podejścia, ze względu na specyfikę miejsca, gdzie jest ona wykorzystywana.

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa w produkcyjnych zakładach pracy jest często obciążona problemem dotyczącym przekraczania wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Między innymi, chodzi tutaj o zbyt dużą emisję gazów w tym toksycznych oraz chemicznie agresywnych, oparów, zapyleń i zysków ciepła pochodzących od maszyn.

Co ważne, poprawić taki stan może zastosowanie w przedsiębiorstwie mechanicznej wymiany powietrza, czyli wentylacji przemysłowej. Wentylacja obiektów przemysłowych jest bardzo ważnym elementem, szczególnie gdy, często są przekraczane graniczne, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniach. Aby zapobiec skutkom unoszących się w powietrzu bardzo często toksycznych niebezpieczeństw, każdy przedsiębiorca powinien zainstalować wentylację przemysłową.

Dlaczego wentylacja przemysłowa jest niezbędna w zakładach pracy?

Wentylacja przemysłowa jest niezbędna w każdym obiekcie przemysłowym, który wytwarza szkodliwe zanieczyszczenia w zamkniętej przestrzeni, gdzie pracują pracownicy. W takich obiektach przemysłowych bardzo często powstają niezwykle toksyczne cząstki, które unoszą się w powietrzu, kurz, niebezpieczne opary chemiczne oraz inne szkodliwe opary. Wentylacja przemysłowa po prostu pozbywa się zanieczyszczonego powietrza wewnątrz i zastępuje je świeżym, czystym powietrzem z zewnątrz. Wentylacja ta nie tylko oczyszcza powietrze, wewnątrz pomieszczenia, którym pracownicy pracują, ale również pozwala na kontrolę temperatury oraz zmniejsza powstanie ryzyka pożaru w budynku.

Co ważne, istnieją 2 główne metody wentylacji przemysłowej, które są stosowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników. Jest to rozcieńczanie oraz miejscowe wyciągi.

Rozcieńczenie

Metoda rozcieńczenia jest idealna w sytuacji, gdzie w pomieszczeniu występuje niski poziom zanieczyszczenia powietrza oraz toksyczności. Rozcieńczenie miesza delikatnie zanieczyszczone powietrze ze świeżym, czystym powietrzem z zewnątrz. Bardzo często, wielkie wentylatory montowane są na ścianach oraz sufitach pomieszczeń, by wtłaczać czyste powietrze. Co ważne, metoda ta nie wymaga zbyt dużo zabiegów konserwacyjnych, co powoduje, że jest to doskonałe rozwiązanie dla rozproszonych i mobilnych źródeł zanieczyszczeń.

Miejscowe wyciągi

Gdy natomiast, poziom zanieczyszczeń w budynku produkcyjnym jest wysoki, zazwyczaj stosuje się lokalne wyciągi. Działanie takiego wyciągu polega na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego w pobliżu źródła i przesyłaniu go przez filtry do wyjścia z budynku. Miejscowe wyciągi wymagają poniesienia początkowych kosztów, które związane są z przygotowaniem licznych przewodów. Zaletą jest jednak fakt, że miejscowe wyciągi mogą obsługiwać duże ilości zanieczyszczeń.

Naturalna wentylacja i wentylacja mechaniczna

W zakładach oraz w przedsiębiorstwach, gdzie stężenie zanieczyszczenia w powietrzu jest minimalne, często wykorzystywane są naturalne wentylacje przemysłowe. Ta naturalna wentylacja budynków zależy jednak od projektu budynku, klimatu oraz ludzkich zachowań.

Wentylatory mechaniczne mogą być montowane w oknach, w ścianach lub w kanałach wentylacyjnych służących doprowadzeniu, lub odprowadzaniu powietrza z budynku. Oczywiście rodzaj zastosowanej mechanicznej wentylacji zależy od klimatu. Przykładowo w wilgotnym i ciepłym klimacie może być konieczność zminimalizowania infiltracji w celu znacznego ograniczenia kondensacji międzywarstwowej. W takiej sytuacji często jest stosowany tak zwany system nadciśnieniowy wentylacji mechanicznej. Natomiast w klimacie zimnym należy zapobiegać eksfiltracji, aby ograniczyć kondensację międzywarstwową i należy zastosować wentylację podciśnieniową. W przypadku budynków i pomieszczeń, w których znajdują się lokalnie, generowane zanieczyszczenia,  bardzo często stosuje się w takich miejscach tak zwany system podciśnieniowy.

 

Podobne artykuły