Porady

Czym są surowce mineralne?

Co to są surowce mineralne? Materiały kryjące się pod tym pojęciem definiuje się jako produkt pochodzenia naturalnego, który został wydobyty ze złoża kopalnianego lub odnaleziony na powierzchni ziemi. Po odpowiedniej obróbce mają natomiast swoje istotne zastosowanie w gospodarce. Ich istota polega na tym, że bez ich udziału nie byłby możliwy postęp techniczny.

Surowiec mineralny jest efektem oraz celem funkcjonowania przemysłu wydobywczego. Z chemiczno-biologicznego punktu widzenia to składnik otaczającej nas rzeczywistości, czyli ziemi, skał lub hydrosfery.

Surowce mineralne – co to za materiały? Charakterystyka, nieodnawialność i użycie

Człowiek od wieków eksploatuje przyrodę i wykorzystuje ją do swoich celów. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie surowce, jakie możemy spotkać w naturze, są odnawialne.

Nieodnawialność surowców mineralnych polega w dużej mierze na tym, iż w ramach eksploatacji przyrody zużywamy je w bardzo szybkim tempie. To przekłada się na brak możliwości dania im szansy na odnowienie się. Fakt, że surowce mineralne zaczynają zanikać, powinno skłonić do refleksji na temat racjonalnego, odpowiedzialnego i przemyślanego wykorzystania tego cennego materiału. Jest to także powód prowadzenia debat publicznych o charakterze naukowym.

Surowce mineralne mają szereg zastosowań nie tylko w przemyśle i gospodarce. Głównie stosowane są jako źródło energii (w postaci paliwa wytworzonego z węgla kamiennego, gazu ziemnego czy ropy). Wyróżniamy również surowce metaliczne, chemiczne oraz skalne, które wykorzystuje się jako środek budowlany o wysokiej trwałości.

Do surowców metalicznych zaliczamy wszelkiego rodzaju rudy metali m.in. żelaza, cyny czy miedzi. Chemiczne natomiast to np. znana powszechnie sól kamienna.  

Na problem zanikania głównie narażone są surowce energetyczne. Dlatego wiele krajów skłania się w kierunku inwestowania w odnawialne źródła energii, a także w produkcję biopaliw. 

Surowce mineralne w Polsce

Polska jest krajem obfitującym w różnego rodzaju surowce mineralne, jednak zdarzają się też takie, które trzeba importować. Nasz kraj głównie zmuszony jest kupować i sprowadzać do kraju materiały z grupy metalicznej (lecz nie wszystkie) oraz energetycznej, podczas gdy te mineralne oraz skalne występują tutaj najczęściej.

Obecność danych surowców mineralnych uzależniona jest od warunków oraz sposobu osadzania się w skałach. Polska słynie z zasobów węgla (zarówno kamiennego, jak i brunatnego), gazu ziemnego, soli kamiennej (dowodem są na to różnego rodzaju kopalnie otwarte dla turystów np.: kopalnia w Wieliczce), a także miedzi. Największe znaczenie spośród wymienionych surowców pozyskiwanych na terenie Polski mają oba rodzaje węgla, gaz ziemny oraz ropa naftowa.

Miejsce w Polsce, w którym odbywa się pozyskiwanie i obróbka surowców skalnych, położone jest regionie świętokrzyskim i działa od niewielu mniej niż 150 lat. Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA jest liderem w swojej dziedzinie, dlatego warto odwiedzić jej stronę https://industria.eu/swietokrzyskie-kopalnie-surowcow-mineralnych/.

Mylące może być myślenie, że Polska posiada duże zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego. W błąd wprowadza prawdopodobnie fakt, że obszary ich występowania zajmują większą część terytorium kraju. Jednak trzeba mieć na uwadze, że są to złoża albo wyczerpane, albo ubogie. Z tych powodów nie jest możliwe pokrycie z nich zapotrzebowania obywateli i zachodzi konieczność importu tych paliw z innych krajów.

Grupa pierwiastków krytycznych

Ze wcześniejszej części artykułu wiesz już, co to surowce mineralne, jednak warto też wspomnieć o ich występowaniu. Do tej pory ludzie odkryli ok. 5000 surowców mineralnych, z czego około połowy występuje bardzo rzadko.

Problemem, który napotykamy, prowadząc rozważania na temat ilości surowców mineralnych na świecie, jest to, że są one tak rozproszone po całym globie, że nie sposób wszystkie odnaleźć. Nie wszystkie mają również taką samą wagę dla gospodarki. Najważniejsze pierwiastki, których brak zaburzy funkcjonowania gospodarki, określa się mianem krytycznych. Do tej grupy należą między innymi nikiel, miedź, cynk, mangan, lit i wolfram.

Podobne artykuły