Porady

Czym są normy ISO? Jakie są obecnie ich rodzaje?

praca

Normy ISO są wyznacznikiem wspólnych norm i zasad odnośnie jakości produktów i procesów w wielu firmach. Obowiązują na całym świecie. Normy ISO ustala Międzynarodowa Organizacja Normalizująca w Genewie. Wydaje normy techniczne dla prawie wszystkich sektorów technologicznych, z wyjątkiem telekomunikacji. Dowiedz się więcej, jakie są najważniejsze normy ISO, dlaczego są ważne i jakie dają korzyści certyfikat ISO. 

Chociaż normy ISO są wykorzystywane do certyfikacji jakości produktów i procesów w wielu firmach w całej Europie, to ogromna liczba przedsiębiorców wciąż nie ma pojęcia, czym są normy ISO i jakie mają znaczenie. Uzyskanie  certyfikatu ISO  w którejkolwiek ze swoich norm gwarantuje, że firma lub specjalista, który go posiada, przestrzega norm lub standardów w celu zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i wydajności swoich usług lub produktów. 

 

Normy ISO rodzaje

Normy ISO są ponumerowane i mają format ISO nnnn: yyyy – gdzie nnnn to numer normy, yyyy rok publikacji, do którego dodawana jest nazwa normy. Najpopularniejszym i najbardziej znanym rodzajem ISO jest ISO 9000.

 

Ile jest rodzajów norm ISO i czym one są?

Poniżej znajdziesz najważniejsze i najczęściej stosowane normy ISO.

 

  • Regulacje ISO 9000  dotyczące jakości i zarządzania jakością. ISO 9001 to certyfikowany standard z rodziny norm 9000

 

  • ISO 15189 to międzynarodowa norma, oparta na normach ISO/IEC 17025 i ISO 9001, przeznaczona do stosowania przez laboratoria kliniczne przy opracowywaniu systemów zarządzania jakością i ocenie własnych kompetencji.

 

  • Normy ISO 14000 dotyczą zarządzania środowiskowego, które promują i dbają o produkcję, minimalizując możliwy wpływ na środowisko. 

 

  • Normy ISO 31000 dotyczą zarządzania ryzykiem.

 

  • ISO 27001 reguluje bezpieczeństwo informacji.

 

  • Normy ISO 45001 dotyczą zapobiegania ryzyku zawodowemu i bezpieczeństwa pracy.

 

  • Normy ISO 22000  koncentrują się na bezpieczeństwie żywności.

To tylko przykład niektórych norm ISO, ale jest ich wiele w różnych sektorach.

Zalety norm ISO

Przede wszystkim normy ISO pomogą Ci ulepszyć produkt oraz działanie firmy, ponieważ oferują instrukcje i wytyczne do wdrożenia odpowiednich systemów zarządzania w odpowiedniej dziedzinie. Poprzez usprawnienie zarządzania i osiągnięcie większej wydajności w różnych procesach możliwe jest zwiększenie produktywności firmy.

Stosowanie tych instrukcji pomoże Ci osiągnąć i utrzymać najwyższy poziom jakości Twoich produktów lub usług. Oferowanie lepszych produktów i usług przyczynia się również do większej satysfakcji użytkowników lub klientów.

Normy ISO sprzyjają opracowywaniu wydajnych procesów, unikając zbędnych wydatków i obniżając koszty, co pozwoli Ci osiągnąć większe korzyści. Oczywiście stanowi to również przewagę konkurencyjną. Twoja firma może uzyskać certyfikaty, zapewniając klientom, dostawcom, partnerom itp. najlepsze gwarancje i jakość. W ten sposób można wypracować wizerunek marki i wyróżnić się na tle konkurencji.

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Normy, których należy przestrzegać w celu uzyskania certyfikatu ISO, zostały ustanowione przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ale kontrole mogą być przeprowadzane wyłącznie przez organy całkowicie niezależne od ISO. Dlatego, aby otrzymać certyfikat ISO 9001, należy skontaktować się z organem uznanym przez międzynarodowy organ akredytacyjny i przejść weryfikację egzaminatora.

Standardy wymagane przez ISO są zwykle weryfikowane przez zewnętrzną firmę konsultingową, która pozwoli zdefiniować kierownika systemu jakości, przeanalizować wszystkie procesy firmy i dostosować je do aktualnych norm, a także zdefiniować procedury i instrukcje opisujące procesy z nimi związane. 

Po uzyskaniu certyfikat ISO 9001 trwa przez rok. Certyfikacja ISO jest w zasięgu każdego rodzaju firmy lub działalności i może być korzyścią dla małych firm, które po uzyskaniu certyfikacji można porównać z innymi większymi firmami, ponieważ wykazują one rynkowi, że ich procesy są również zgodne z uznanymi standardami jakości, wzbudzając zaufanie na rynku, które daje im międzynarodowy certyfikat.

Podobne artykuły