Porady

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przepisy i wymagania

prąd

W dzisiejszych czasach przepisy budowlane są bardzo restrykcyjne i obejmują wiele istotnych zasad, a także rozwiązań, których stosowanie jest konieczne w wielu budowlach w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nic więc dziwnego w tym, że w wielu obiektach znajdują się różnego rodzaju materiały gaśnicze, a także bardziej nowoczesne rozwiązania i instalacje. Do grona istotnych rozwiązań zalicza się między innymi specjalny przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Warto uzyskać więcej informacji na temat tego elementu.

Kiedy jest wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Urządzenie, jakim jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagane, zgodnie z polskimi przepisami, w obiektach, których kubatura przekracza 1000 metrów sześciennych oraz w budynkach i obiektach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, niezależnie od ich wielkości. W ten sposób możliwe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w nagłej i ekstremalnej sytuacji, jaką bez wątpienia jest pożar.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przepisy obowiązujące w tym zakresie

Przepisy mówią jasno o miejscach, w których przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest wymagany. Zgodnie z tymi przepisami zadaniem takiego wyłącznika jest odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich urządzeń i odbiorników prądu znajdujących się w obiekcie. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko porażenia elektrycznego, eksplozji czy też rozprzestrzeniania się pożaru. Oczywiście zgodnie z przepisami, wyłącznik taki nie może odcinać dopływu elektryczności do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru, czyli do urządzeń i instalacji, takich jak na przykład:

  • dźwiękowe systemy alarmowe i ostrzegawcze,
  • oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne,
  • pompy przeciwpożarowe,
  • windy, z których korzystają ekipy ratunkowe,
  • wentylacja pożarowa (oraz zasilanie napędów obsługujących klapy dymowe),
  • systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • system alarmowy na wypadek pożaru.

Podłączenie przeciwpożarowego wyłącznika prądu – podstawowe informacje

Wspomniany wyżej przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem, który należy zainstalować przy wejściu głównym do budynku lub przy głównym złączu, a także trzeba go odpowiednio oznakować. System ten musi zostać zainstalowany w taki sposób, aby nie doprowadzał on do automatycznego uruchomienia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołów prądotwórczych opartych na agregatach, itp.). Wyjątkiem w tym przypadku są źródła prądu odpowiedzialne za skuteczne zasilanie urządzeń, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

Rolę przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien spełniać rozłącznik elektryczny. Sterowanie takim elementem powinno być maksymalnie uproszczone. Przepisy mówią wyraźnie, że prąd przy pomocy takiego systemu można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku znajdującego się za szklaną szybką. Szybkę taką należy zbić, a następnie wcisnąć przycisk wyłącznika. Najczęściej robią to strażacy w pobliżu złącza lub przy wejściu do budynku, po to, aby wyłączyć prąd na czas przeprowadzanej akcji gaśniczej oraz ratunkowej.

Co jeszcze warto wiedzieć o przeciwpożarowych wyłącznikach prądu?

Więcej informacji na temat takich systemów bezpieczeństwa oraz przepisów związanych z nimi, można znaleźć w Internecie, na stronach takich jak na przykład http://mpupcycling.com/co-powinna-zawierac-instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego. Dzięki Internetowi można dowiedzieć się sporo na temat instalowania, a także użytkowania takich zabezpieczeń. Dodatkowo w Internecie dostępne są strony internetowe profesjonalnych firm, które specjalizują się w produkcji, sprzedaży oraz dostawie i montażu takich wyłączników. Warto poszukać takich stron oraz serwisów z ogłoszeniami, ocenami, rankingami i opiniami innych klientów. Na podstawie takich informacji możliwe jest dokonanie selekcji fachowców i wybranie specjalistów, których usługi będą dopasowane do konkretnych, nawet bardzo rygorystycznych oczekiwań.

Podobne artykuły